kvantna analiza

Kod nas možete uraditi analizu kvantnim aparatom.

Šta je kvantna analiza i čemu služi ?

U telu odrasle osobe podeli se u minuti oko 25 miliona ćelija dok se regeneriše oko 100 miliona krvnih ćelija. Tokom tog procesa deobe i rasta atomska jezgra stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija a elektroni izvan jezgra su u neprestanim promenama zbog čega dolazi do emitovanja elektromagnetnih talasa.
Talase koje naše telo emituje su pokazatelj stanja našeg organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji. Kvatna medicina se upravo bavi tim promenama frekvencije izvan jezgarskih ćelijiskih elektrona koji prouzrokuju promene na nivou atoma kao i promene u samoj ćeliji i organu koji ona čini.

Te promene do kojih dolazi zbog bolesti i fizičkih promena u nutritivnoj oblasti su obično slabe i variraju od nano do mikrogausa. U principu, energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu u kompjuter koji ih potom procesira upoređujući dobijene rezultate sa onima koje spadaju u normalne kvantne vrednosti. Veličina dobijenih vrednosti ukazuje na prirodu i vrstu promena ćelijskih vrednosti, a eventualni poremećaji se objašnjavaju kao klinička slika.

Šta je tačno kvantna analiza?

Metoda koja nam pomaže da sa velikom sigurnošću utvrdimo da li postoje naznake ka nekom poremećaju u telu naziva se kvatna analiza.
Pregled se radi elektromagnetnim talasima pa je pregled bezbolan i prijatan. Preporučuje se svim uzrastima osim kod pacijenata sa pejsmejkerom, metalnim implantima i dece mladje od 15. godine života.
Tokom pregleda klijent drži u ruci metalnu sondu jedan minut i nakon toga sledi očitavanje vašeg organizma putem aparata koji je povezan na specijalan računar. lzveštaj koji se dobije na pregledu sadrži ukupno 35 tabela sa preporukama o načinu ishrane i potrebnim promenama ostalih životnih navika.
Čitanje izveštaja i konsultacije sa stručnim licem traju približno 15 minuta. Ova analiza se ne smatra dijagnostičkom metodom. Namenjena je svima koji žele da na jednostavan način saznaju u kom pravcu treba da koriguju svoje navike kako bi poboljšali kvalitet zdravija.