RO-6 Sistem

Naš sistem zaustavlja od 96% do 99% organskih kao i neorganskih zagadjivača, rastvorenih u vodi, kao i bakterije i viruse. Polupropusna RO membrana, sastoji se od više slojeva, obmotanih oko perforirane osovine, locirane unutar same membrane. Zagadjena voda biva potisnuta na površinu membrane, gde čestice vode prolaze kroz mikroskopske pore, dalje u membranu. Zagadjivači se odvajaju i odlaze niz slivnik. Sistem RO-6, može obraditi do 280L dnevno.
Ukoliko je pritisak na instalaciji niži od 2.45 bara, obavezna je ugradnja pumpe!

  • U prvoj fazi, Voda ulazi u prvi filter, u kome se zadržavaju sve nečistoće veće od 20 mikrona, poput peska, mulja, kao i raznih opiljaka, organskih i neorganskih.
  • U drugoj fazi, Voda prolazi kroz filter sačinjen od aktivnog uglja, koji zadržava hlor, kao i pojedina organska jedinjenja.
  • U trećoj fazi, Voda naizlazi na čvrsti filter, koji zadržava sve organske i neorganske materije, veće od 5 mikrona.
  • U četvrtoj fazi, Voda dolazi do RO Membrane, najbitnijeg dela Našeg sistema, u kom se, procesom reverzne osmoze, oslobadja svih preostalih nečistoca, poput BAKTERIJA, GLJIVICA, VIRUSA, PARAZITA, CIJANIDA, ŽIVE, OLOVA, AZBESTA, kao i svih ostalih čestica, većih od 0.0001 MIKRONA.
  • U petoj fazi, ugljeno-propilenski filter poboljšava ukus i miris vode.
  • U šestoj, krajnjoj fazi Našeg sistema, poseban kertridž obogaćuje prečišćenu Vodu, mineralima NEOPHODNIM za ljudski organizam, poput kalcijuma, magnezijuma, natrijuma i kalijuma.

Voda

 

Skoro 97% vode na planeti zemlji čini slana voda. 2% je zarobljeno u ledenim glečerima. Samo 1% ostaje za sve naše potrebe, industrijsku proizvodnju, navodnjavanje zemljišta, kao i zadovoljavanje ličnih potreba ljudskog organizma.
Voda reguliše temperaturu ljudskog tela, prenosi hranljive materije i kiseonik do ćelija, podmazuje zglobove, štiti organe i tkiva u našem telu i oslobadja nas toksičnih materija. Zar možemo da dozvolimo sebi taj luksuz, da je umesto kao lek, koristimo kao nešto štetno?

Flaširana Voda

Flaširana voda je uglavnom visokog kvaliteta. Jedini problem je ambalaža. Kada se raspravlja o kvalitetu flaširane vode, stručnjaci često ističu ispravnost plastične ambalaže u kojoj se pakuje voda. Retko kada se ističe činjenica koliko dugo je ta voda u toj istoj plastičnoj ambalaži I koliko dugo je izložena visokim temperaturama (skladište fabrike, transport, skladište prodavnice, kuće potrošača). Smatra se da voda izložena takvim uslovima u sebi sadrži hemikalije I mikroorganizme kojih ima malo ili čak uopšte nema u javnom gradskom vodovodu.
Dokazano je da te hemikalije mogu veoma loše uticati na zdravlje čoveka. Voda u plastičnoj ambalaži je, u većini slučajeva samo obična voda iz česme koja je prečišćena. Proces prečišćavanja, barem kod odgovornih I savesnih proizvodjača je sličan onom koji se koristi u flterima za vodu. Krajnji rezultat proizvoda je isti. Razlika je najčešće samo u ceni. 1 litar negazirane flaširane vode u prodavnici je 30RSD, dok je 1 litar vode, prečišćene uredjajem 1RSD!